Samoczynna konwersja Synthetic Full na Full

Zadania backupu VM Synthetic Full w konfiguracji Application - Aware są automatycznie przekształcane na tradycyjne zadania Full.

Zmiana wprowadzona od SP18, dotykająca także wersję 19, 20 i przyszłe nowsze, powoduje przy określonych kryteriach, konwersję zadań backupu VM z Synthetic Full na tradycyjne zadanie Full backup. 

Dla zapewnienia spójności danych przy konfiguracji Subclienta dla backupu VM jako Application - Aware, możliwe będzie uruchamianie wyłącznie zadań Full oraz Incremental. Zadania Synthetic Full będą konwertowane do tradycyjnych zadań Full.

W przypadku wykorzystywania w konfiguracji Subclienta opcji Application - Aware backup, zalecane jest utworzenie dedykowanej Storage Policy dla zadań Full i Incremental, aby oddzielić je od zadań Synthetic Full wykonywanych w środowisku.

------------------------------------------------------------------

Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym serwisem w oparciu o procedurę aplikacyjną.

Zapraszam również do kontaktu

Mateusz Szyba
System Engineer - CASP Coordinator 

+48 607 440 016
mateusz.szyba@s4e.pl