Oprogramowanie do zarządzania danymi w chmurze powinno oferować elastyczność pozwalającą na przenoszenie, organizację i wykorzystywanie danych w różnych środowiskach chmurowych i lokalnych.

Szybko identyfikuj, przeglądaj, organizuj i chroń dane w Twojej chmurze dzięki rozwiązanim Commvault.

01 / Przenoś dane: Pliki, aplikacje, bazy danych, hiperwizory
02 /  Zarządzaj danymi
03 / Wykorzystuj dane: Kopie zapasowe, przywracanie, zarządzanie

Żyjemy w czasach post COVID-19
Poznaj innowacyjne rozwiązania zarządzania danymi w chmurze dla Twojej ewoluującej organizacji.
Przy użyciu jednego panelu kontrolnego Commvault możesz zapoznać się z bieżącym stanem danych
w publicznych, prywatnych i hybrydowych środowiskach chmurowych.

Obecnie dostawcy chmur obliczeniowych doskonale sobie radzą w zapewnianiu klientom trwałego
i praktycznego dostępu do danych i procesów. Commvault jest uzupełnieniem dzisiejszych zaawansowanych chmur publicznych i prywatnych, oferując zautomatyzowane i sprawdzone narzędzia spełniające wymogi SLA dotyczące odzyskiwania danych w nawet najbardziej rozbudowanych organizacjach.

Zarządzaj procesem przywracania chmury po awarii – za pośrednictwem jednego centrum kontroli
Dzięki Commvault tworzenie kopii zapasowej chmury lub wielu różnych chmur nigdy dotąd nie było tak łatwe i proste. Zarządzanie danymi w chmurze odbywa się w całości za pośrednictwem jednego interfejsu.

Skróć i uprość proces przywracania po awarii
Zarządzaj procesem migracji danych w Twojej chmurze, codziennymi zadaniami ochrony danych i procesem przywracania chmury po awarii za pomocą tego samego interfejsu. Commvault umożliwia zarządzanie procesem przywracania chmury po awarii za pośrednictwem tego samego interfejsu, z którego korzystasz codziennie przy bieżących projektach. Możesz nawet zautomatyzować procesy przywracania po awarii i weryfikacji w wielu chmurach, zmniejszając koszty, wysiłki i ryzyko. Miej pewność, że Twoje środowisko – od całych baz danych do pojedynczych plików – można szybko i łatwo przywrócić.

Wybierz jedną platformę zarządzania danymi w chmurze
Stale rozwijające się organizacje często korzystają z wielu rozwiązań tworzenia kopii zapasowych
i przywracania. W miarę wprowadzania coraz bardziej złożonych procesów biznesowych rośnie potrzeba uproszczenia zarządzania danymi za pomocą jednej, kompleksowej platformy zarządzania chmurami.

Commvault usprawnia wymianę starych rozwiązań kopii zapasowych poprzez przenoszenie starych kopii
i archiwów bezpośrednio do chmury.

Przygotowując się do wdrożenia większej liczby chmur, warto zastąpić punktowe rozwiązania, które nie komunikują się ze sobą, posiadają różne zestawy funkcji i możliwości obsługi oraz rozbieżne terminy końca wsparcia technicznego. Mądrą decyzją jest koordynacja i konsolidacja za pomocą jednego rozwiązania zarządzania chmurami.

Dzięki Commvault możesz automatycznie przechwycić stare kopie zapasowe i archiwa do migracji
z poniższych systemów:
/ Veritas NetBackup
/ Veritas BackupExec
/ IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager – TSM)
/ Dell EMC NetWorker
/ Dell EMC Avamar
/ Microsoft Data Protection Manager (DPM)
/ Microfocus Data Protector, dawniej HP Data Protector

Swobodnie dopasuj się do dostawcy chmury obliczeniowej
Oprogramowanie Commvault obsługuje ponad 40 rozwiązań przechowywania w chmurze, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Miej kompleksowy wgląd w lokalizacje przechowywania danych, konsekwentnie zachowuj odpowiedni poziom jakości usług w środowiskach hybrydowych i zarządzaj polityką dostępu do chmur i systemów lokalnych.

Interesują Cię rozwiązania Commvault?
Zapraszam do kontaktu

Maciej Grotyński
Commvault I team leader

+48 669 086 046
maciej.grotynski@s4e.pl

Jestem aktywny na Linkedin.