Przywracanie chmury po awarii musi być szybkie, elastyczne i granularne.
Różne procesy chmurowe cechują różne wymagania. Spełnienie wymogów wszystkich chmur wydaje się czasem niemal niemożliwe.

Zautomatyzuj przywracanie chmury po awarii, by sprostać oczekiwaniom dzisiejszego biznesu
Oprogramowanie Commvault pomaga w opracowywaniu niestandardowych procesów przywracania
po awarii w celu zminimalizowania ręcznej obsługi i ryzyka popełnienia błędu przez człowieka.

/ Szybko uruchom dysk chmurowy, załaduj dane i określ reguły bezpieczeństwa
/ Wybierz typ, źródło, cel i położenie Twoich danych
/ Wybierz najlepszą metodę zapewnienia dostępności – pełne przywrócenie danych lub ich przebudowę
i uzupełnienie
/ Odzyskaj zarówno informacje o stanie, jak i dane hyperwizora
/ Osiągaj różne parametry docelowe RTO i RPO

„Nowa Normalność” wymaga pełnej elastyczności i otwartości na potrzeby klientów
Dzisiaj organizacje potrzebują możliwości szybkiego przywracania danych w chmurze.
Możesz uruchomić rezerwy chmurowe w razie awarii, a następnie wyłączyć je, gdy dane zostaną pomyślnie przywrócone. Łatwo migruj dane z i do chmury, a także między różnymi chmurami.

Natywna integracja z technologiami chmurowymi i szyfrowania danych umożliwia szybką i bezpieczną migrację Twoich aplikacji, baz danych, maszyn wirtualnych i dużych zbiorów danych.

Wykonuj kopie zapasowe w chmurze spełniające lokalne wymogi dotyczące przywracania danych.
Wykorzystuj elastyczne procesy chmurowe w celu zapewnienia granularnej kontroli przy przywracaniu lub poziomu dostępności odpowiedniego dla dużych projektów.

Wykorzystuj procesy chmurowe bez względu na to, w której chmurze – lub chmurach – znajdują się dane. Przygotuj się na scenariusz przywracania danych między różnymi dostawcami chmur lub chmurami
z różnych rejonów geograficznych.

Przywracanie chmury po awarii w dzisiejszym biznesie nigdy nie było prostsze

 • Zautomatyzuj procesy przywracania przy użyciu sprawdzonych reguł zarządzania chmurami
 • Skonfiguruj różne progi RTO i RPO – osobno dla poszczególnych grup aplikacji – oraz zarządzaj nimi, oszczędzając czas i pieniądze.
 • Obserwuj bieżący stan dzięki wbudowanym funkcjom powiadamiania, monitoringu i raportowania
 • Zainicjuj planowaną lub nieplanowaną procedurę przywracania po awarii, koncentrując się na tym, co najważniejsze dla firmy – czasie przywracania czy typach danych
 • Szybko replikuj dane, oszczędzając czas i przepustowość, zwłaszcza w przypadku przywracania danych z jednej chmury do drugiej

Zmniejsz koszty i przyspiesz przywracanie chmury po awarii
Oszczędź czas, pieniądze i moc obliczeniową, zarządzając swoją strategią przywracania wielu chmur dzięki Commvault.

 • Przyspiesz pracę, zaczynając od Twojego interfejsu chmury publicznej. Dzięki natywnej integracji możesz uruchamiać zadania tworzenia i przywracania z kopii zapasowej w interfejsie chmury lub panelu Commvault Command Center™ .
 • Wybierz najlepszą metodę zapewnienia dostępności – pełne przywrócenie danych lub ich przebudowę i uzupełnienie.
 • Zmniejsz koszty dzięki zarządzaniu poborem energii. Automatycznie uruchamiaj hostowane w chmurze agenty Commvault w celu wykonania kopii zapasowych, odzyskania danych czy pruningu, a po wykonaniu zadań bezpiecznie wyłącz zasoby.

Twoje środowisko szybko się zmienia
Przygotuj plan przywracania chmury po awarii przy użyciu Twojego wiecznie ewoluującego stosu hyperwizora.  Commvault oferuje:

 • integrację interfejsu Gentless API z hyperwizorem dla zapewnienia niższego RPO;
 • elastyczność w replikacji i odzyskiwaniu zarówno podobnych, jak i różnych hyperwizorów;
 • ochronę procesów chmurowych celem spełnienia wymogów SLA.

Swobodnie dopasuj się do dostawcy chmury obliczeniowej
Oprogramowanie Commvault obsługuje ponad 40 rozwiązań przechowywania w chmurze, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Miej kompleksowy wgląd w lokalizacje przechowywania danych, konsekwentnie zachowuj odpowiedni poziom jakości usług w środowiskach hybrydowych i zarządzaj polityką dostępu do chmur i systemów lokalnych.

Interesują Cię rozwiązania Commvault?
Zapraszam do kontaktu

Maciej Grotyński
Commvault I team leader

+48 669 086 046
maciej.grotynski@s4e.pl

Jestem aktywny na Linkedin.