FINANSOWY DOPALACZ DELL TECHNOLOGIES
ROZWIJAJ SWÓJ BIZNEZ I ZARABIAJ WIĘCEJ DZIĘKI PROGRAMOM WSPARCIA SPRZEDAŻY

Zapraszamy do udziału w programie sprzedażowym S4E + Dell Technologies Polska.

 1. Okres trwania programu: 18.08.2020 roku do 29.01.2021 roku (liczy się data zamówienia tzw DR).
  We wszystkich przypadkach, aby zakwalifikować się do programu, wymagana jest rejestracja transakcji powiązana z odpowiednim zamówieniem.
 2. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, będących pracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. („Partnerów Handlowych”) lub będących współpracownikami Partnerów Handlowych wykonującymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (określani dalej jako „Uczestnicy”).
 3. Dodatkowo, w zakresie określonym w pkt. 6. 6) Regulaminu, program kierowany jest do Partnerów Handlowych współpracujących z S4E S.A. w zakresie odsprzedaży produktów Dell Technologies  („Uczestnik-Reseller”)
 4. Warunkami przyznania nagrody są: złożenie przez Uczestnika w imieniu Partnera Handlowego zamówienia oraz zakup przez Partnera Handlowego, zatrudniającego Uczestnika na podstawie umowy o pracę lub z którym Uczestnik zawarł cywilnoprawną umowę o współpracy, produktów i usług firmy Dell Technologies, oferowanych przez S4E S.A., wskazanych w pkt. 6 Regulaminu.
 5. W wypadku, gdy uczestnik programu jest pracownikiem Partnera Handlowego, udział w programie musi być zaaprobowany przez Partnera Handlowego. W razie sprzeciwu Partnera Handlowego Organizator może w każdej chwili wykluczyć uczestnika z programu.
 6. Wartości nagradzanych zamówień i wartość nagród:

  Za sprzedaż unitów PowerStore 3000/5000/7000/9000
  Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 1400 zł
  (Sprzedaż dokonana przez partnera Gold lub Authorized Reseller)

  Za sprzedaż unitu PowerStore 1000
  Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 1400 zł
  (Sprzedaż dokonana przez partnera Gold lub Authorized Reseller)

  Za sprzedaż unitu PowerStore 1000
  Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 400 zł
  (Sprzedaż dokonana przez partnera Platinum lub Titanium)

  Za sprzedaż unitu Unity XT 380/380F/480/ 480F
  Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 400 zł
  (Sprzedaż dokonana przez partnera Metal lub Authorized Reseller)

  Za sprzedaż dwóch unitów PowerVault ME4 4012/4024/4084
  Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 400 zł
  (Sprzedaż dokonana przez partnera Metal lub Authorized Reseller)

  Za sprzedaż unitu DP4400 - Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 400 zł
  (Sprzedaż dokonana przez partnera Metal lub Authorized Reseller)

  Za sprzedaż dwóch unitów DD3300 - Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 400 zł
  (Sprzedaż dokonana przez partnera Metal lub Authorized Reseller)

  Za sprzedaż czterech NODE’ów PowerScale F200
  Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 300 zł
  (Sprzedaż dokonana przez partnera Metal lub Authorized Reseller)

  Dodatkowo każdy Uczestnik Reseller otrzyma jako BER (wypłacane przez Dell Technologies Polska):

$4000 per unit for PowerStore 7000/9000.

$2000 per unit for PowerStore 1000/3000/5000.

$500 per unit for Unity XT 380/380F/480/480F.

$150 per unit for PowerVault ME4 4012/4024/4084

$500 per unit for DP4400

$300 per unit for DD300

$100 per NODE for PowerScale F200

 


Przystępując do programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady programu i akceptują niniejszy Regulamin.

Dell_Program_Sprzedązowy_Regulamin

 

Gorąco zapraszam do udziału w programie.

Agata Kubiesa-Krzosa
Dell EMC product manager

+48 669 206 406
agata.kubiesa-krzosa@s4e.pl