Administratorzy centrów danych w przedsiębiorstwach muszą stale oceniać i korygować swój stan zabezpieczeń, aby chronić się przed szybko zmieniającym się krajobrazem zagrożeń. Stawka jest jeszcze wyższa, biorąc pod uwagę wartościowe aktywa hostowane w centrum danych oraz stale rosnące zapotrzebowanie na te zasoby, takie jak dane, aplikacje i zasoby infrastruktury.

Styk sieci jest pierwszą linią zabezpieczeń centrum danych, a silna ochrona od dawna stanowi  standard dla administratorów centrów danych. Zapory sieciowe nowej generacji specjalnie dostosowane do centrum danych są bronią z wyboru i bardzo ważne, aby ta kluczowa ochrona miała kompleksowy, przyszłościowy, łatwy w użyciu i w zarządzaniu zestaw funkcji.

Ponadto zapora centrum danych musi zapewniać wysoką wydajność, niezawodność, skalowalność i dostępność wszystkich funkcji bezpieczeństwa, aby sprostać wymaganiom środowiska centrum danych.

NGFW dla centrów danych
Zapora centrum danych Hillstone X-Series jest dostosowana specjalnie do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa centrum danych. Charakteryzuje się w pełni rozproszoną architekturą, która obsługuje wysoką przepustowość, równoczesne połączenia i nowe sesje niezbędne dla dostawców usług, operatorów i dużych przedsiębiorstw.

Ponadto, Hillstone Data Center Firewall posiada elastyczną architekturę bezpieczeństwa, która obsługuje pełną liniową rozbudowę wydajności systemu. Ponadto obsługuje wielu dzierżawców, logicznie dzieląc fizyczną zaporę sieciową na nawet tysiąc lub więcej odrębnych wirtualnych zapór sieciowych, aby zapewnić niezależne usługi bezpieczeństwa dla różnych użytkowników, grup, działów lub innych segmentów.

Nowe rozszerzone funkcje bezpieczeństwa
Teraz platforma bezpieczeństwa Hillstone Next Gen Data Center Firewall jest jeszcze bardziej wydajna dzięki najnowszemu systemowi operacyjnemu StoneOS 5.5R8. Ta wersja rozszerza i ulepsza funkcje zabezpieczeń platformy, aby zapewnić jeszcze silniejszą pierwszą linię obrony centrum danych.

Dla administratorów centrów danych te ulepszenia zapewniają lepszą analizę danych i kontrolę opartą na zasadach, bogatszą ochronę przed atakami i inne zaawansowane funkcje:

  • Zaawansowana zapora sieciowa oparta na zasadach z precyzyjną kontrolą: Zapora sieciowa centrum danych Hillstone jest teraz uzbrojona w solidną, szczegółową kontrolę opartą na zasadach, która umożliwia operatorom centrum danych łatwe administrowanie egzekwowaniem zasad bezpieczeństwa i zarządzaniem. Na przykład zasady użytkownika mogą być przypisywane dynamicznie i automatycznie podczas uwierzytelniania. Ponadto ulepszona analiza danych zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym i analizy kryminalistyczne. Zaawansowana obsługa IPv6 wspiera korporacyjne centrum danych na przyszłość, a obsługa ruchu multicast pomaga na przykład w strumieniowym przesyłaniu multimediów i aplikacji.

  • Kompleksowa ochrona dla każdego ruchu lub aktywności: wysokowydajny system bezpieczeństwa sieci centrum danych Hillstone integruje w sobie teraz bogatsze funkcje zapobiegania włamaniom, kontroli aplikacji, ochrony antywirusowej, ochrony przed atakami i filtrowania adresów URL, a także zaktualizowane funkcje VPN. Te ulepszenia zapewniają administratorowi centrum danych mocniejszy arsenał zabezpieczeń przed atakami.

  • Ochrona przed sieciami botnet C&C: wykrywanie botnetów typu Command-and-Control (C&C) jest teraz w pełni obsługiwane na platformach zapory sieciowej centrum danych Hillstone. Administratorzy centrów danych mogą chronić je przed oprogramowaniem ransomware i innymi exploitami, monitorując i blokując połączenia C&C na poziomach L3 do L7. Te zabezpieczenia obejmują prawie każdy mechanizm komunikacji - HTTP, peer-to-peer, DNS, pseudodomeny i inne.

  • Ulepszone rozproszone iQoS: Hillstone Enhanced Intelligent QoS to potężne narzędzie dla administratorów, które zapewnia, że ​​przepustowość i inne zasoby są elastycznie segmentowane, kształtowane i dostarczane według potrzeb. Teraz, dzięki IPv6 i przydziałowi potoków opartemu na usługach obsługiwanych w rozproszonym iQoS, zapora centrum danych implementuje funkcje iQoS nawet w środowisku IPv6.

  • Monitorowanie usług terminalowych: Teraz dostępny dla zapory centrum danych nowej generacji, Hillstone TS-Agent wdraża oparte na użytkownikach egzekwowanie zasad i kontrolę ruchu dla cienkich klientów korzystających z usług terminalowych (obecnie znanych jako usługi pulpitu zdalnego) w systemie Windows Server.

Ponadto większość tych możliwości jest obsługiwana przez nową zaporę sieciową opartą na maszynach wirtualnych CloudEdge, VM08, która spełnia wymagania związane z wysokowydajnymi, wirtualnymi obciążeniami o dużej przepustowości i surowymi wymogami SLA typowymi dla centrów danych.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym dotyczącym nowych funkcji w zaporach serii X:
https://www.hillstonenet.com/wp-content/uploads/DC-Products_1.mp4

Szersze informacje o rozwiązaniu Hillstone X-series:
https://www.hillstonenet.com/products/datacenter-next-gen-firewalls-x-series/

Rozwiązania cyberbezpieczeństwa firmy Hillstone Networks dopełniają kompleksową ofertę S4E w zakresie infrastruktury dla Data Center: https://www.s4e.pl/oferta/data-center/

Zaktualizuj swój system do najnowszego StoneOS już dziś!
Hillstone StoneOS 5.5R8 zawiera ponad sto uaktualnień i ulepszeń, aby zapewnić najbardziej wszechstronne, elastyczne, niezawodne i łatwe w użyciu rozwiązanie zabezpieczające dla korporacyjnych centrów danych. Te możliwości są dostępne dla korporacyjnych zapór sieciowych NGFW Hillstone serii E oraz inteligentnych serii T (iNGFW), zapór sieciowych dla centrów danych serii X oraz wirtualnych NGFW Hillstone CloudEdge w centrach danych lub w chmurze. Te platformy bezpieczeństwa zapewniają przyszłą ochronę i intuicyjny interfejs użytkownika, od brzegu sieci firmowej aż po chmurę.

Zapewnij wysoką wydajność, niezawodność i dostępność swojego centrum danych, dokonując aktualizacji już dziś – skontaktuj się z nami, pomożemy w aktualizacji oraz testach rozwiązań Hillstone: security@s4e.pl

Zainteresowały Cię rozwiązania Hillstone?
Zapraszam do kontaktu

Marceli Matczak
Security / SDN Business Development Manager

+48 785 051 978
marceli.matczak@s4e.pl