Trwająca pandemia nałożyła na zespoły IT bezprecedensowe wymagania dotyczące przystosowania się do ciągle zmieniającego się środowiska. Wirtualizacja, kluczowa strategia dla większości organizacji jeszcze przed rokiem 2020, pomogła tym zespołom w sprawnym reagowaniu na szybko zmieniające się wymagania biznesowe.

Wraz z wydaniem najnowszej wersji StoneOS przez firmę Hillstone Networks na początku tego miesiąca administratorzy IT zyskują ważne nowe narzędzia, które pomagają skonsolidować zabezpieczenia dzięki możliwościom wirtualizacji. Hillstone StoneOS 5.5R8 wprowadza kluczowe aktualizacje zapory i zabezpieczeń do Hillstone VSYS (system wirtualny), co przyczynia się do uproszczenia i zmniejszenia ogólnych wysiłków związanych z obsługą i zarządzaniem. Większość fizycznych sieci NGFW Hillstone obsługuje VSYS, używane do obsługi wielu dzierżawców i segmentacji usług bezpieczeństwa.

VSYS dzieli urządzenie fizyczne na wiele izolowanych, logicznych wirtualnych zapór sieciowych. Każdy VSYS posiada własne zasoby systemowe, pełni funkcję zapory i działa jako całkowicie niezależna zapora. VSYS są „oddzielone” od siebie, aby zapewnić odrębne interfejsy, administrację, reguły polityki i inne funkcje. Zależnie od modelu sprzętowego możliwa jest obsługa od 1 do nawet 1000 systemów VSYS, które są dostępne na platformach sprzętowych serii E (next generation firewall, za wyjątkiem modelu E1100W), T (inteligentny firewall z AI i uczeniem maszynowym) oraz X (next generation firewall dla data center).

VSYS jest idealny do wdrożeń, w których wymagania organizacyjne, nadzorcze lub regulacyjne wymagają rozdzielenia zasobów sieciowych, aplikacji i / lub danych. Przykłady obejmują zgodność z HIPAA lub PCI-DSS, zastosowanie przez dostawców usług zarządzanych z wieloma firmami klienckimi oraz działy przedsiębiorstwa, które zarządzają poufnymi informacjami osobistymi, takimi jak kadry i płace.

Ponadto większość nowych funkcji jest dostępnych w nowym modelu dodanym do rodziny zapór wirtualnych Hillstone CloudEdge: VM08, bogatej w funkcje zaporze opartej na maszynach wirtualnych, która działa w chmurze.

Nowe aktualizacje zapory i funkcji zabezpieczeń

W najnowszym StoneOS znajduje się kilka ważnych aktualizacji dla administratorów IT:

  • Bogaty zestaw funkcji w VSYS innych niż root: nowa wersja oferuje dodatkowe zestawy funkcji, takie jak reputacja IP, AV, iQoS i przekazywanie ruchu IPv6 do systemów wirtualnych innych niż root, np. partycjonowanych zapór ogniowych. Ta możliwość pozwala każdemu VSYS działać niezależnie jako w pełni działająca zapora.
  • Uproszczone zarządzanie i operacje: wszystkie konfiguracje VSYS są dostępne do eksportowania w celu tworzenia kopii zapasowych i importowania w celu przywrócenia za pośrednictwem interfejsu internetowego systemu.
  • Zaawansowany model wirtualnej zapory: dla klientów z obciążeniami o dużej przepustowości, którzy wymagają wyższej wydajności bez uszczerbku dla funkcji bezpieczeństwa, nowy VM08 oferuje dwukrotnie wyższą wydajność niż najbliższy model CloudEdge, z największą liczbą jednoczesnych sesji, sesjami IPsec i SSL VPN dla użytkowników zdalnych.

Ponadto, konfiguracja AWS została ulepszona dla wszystkich wirtualnych zapór ogniowych CloudEdge, a obsługa SR-IOV została ulepszona. Wydajność vNIC na platformie Azure Hyper-V została również ulepszona, podobnie jak komunikacja CloudEdge z systemem zarządzania licencjami (LMS) podczas pracy w trybie pasywnym.

Skorzystaj z najnowszego StoneOS już dziś!

Hillstone StoneOS 5.5R8 zawiera ponad sto uaktualnień i ulepszeń, aby zapewnić najbardziej wszechstronne, elastyczne, niezawodne i łatwe w użyciu rozwiązanie zabezpieczające dla przedsiębiorstw i ich centrów danych. Te możliwości są dostępne dla korporacyjnych zapór sieciowych NGFW Hillstone serii E oraz inteligentnych serii T (iNGFW), zapór sieciowych dla centrów danych serii X oraz wirtualnych NGFW Hillstone CloudEdge w centrach danych lub w chmurze. Te platformy bezpieczeństwa zapewniają przyszłą ochronę i intuicyjny interfejs użytkownika, od brzegu sieci firmowej aż po chmurę.

Skonsoliduj zabezpieczenia z użyciem wirtualizacji i uzyskaj wysoką wydajność, niezawodność i dostępność centrów danych i chmury, dokonując aktualizacji już dziś.


Zapraszamy do  współpracy w zakresie innowacyjnych rozwiązań od Hillstone. Posiadamy park demo, inżynierów, certyfikowanego eksperta i trenera Hillstone, świadczymy pełen zakres usług przed- i posprzedażowych, by pomóc rozwinąć Twój biznes z Hillstone Networks.


Zainteresowały Cię rozwiązania Hillstone?
Zapraszam do kontaktu

Marceli Matczak
Security / SDN Business Development Manager

+48 785 051 978
marceli.matczak@s4e.pl