W najnowszej wersji SP21 optymalizacja backupu jest domyślnie używana w przypadku plików o rozmiarze 1 GB lub większych. Nie jest już konieczne wprowadzanie dodatkowego ustawienia bEnableFileExtentBackup, aby z niej korzystać. Optymalizacja obsługuje agentów na poziomie Windows/Unix/Linux/ File System.

Optymalizacja backupu w Commvault pozwala na ochronę dużych plików ze zdecydowanie większą odpornością niż regularne backupy. Dzieli duże pliki na małe, na oddzielne zakresy, których backup jest tworzony przy użyciu wielu strumieni. Wielkość zakresu zależy od rozmiaru pliku. Duży plik jest dzielony na mniejsze części, a kopia zapasowa każdego zakresu jest tworzona niezależnie np. plik 1 GB zostanie podzielony na 256 małych zakresów o rozmiarze 4 MB, kopia zapasowa 256 zakresów zostanie utworzona niezależnie.

Korzyści jakie niesie ta funkcja to przede wszystkim:

 Szybsze backupy – dla przykładu tradycyjny backup dla 2 dużych baz plików z 4 strumieniami danych używa tylko 2 strumieni (1 dla bazy pliku), zaś zoptymalizowany korzysta z 4 strumieni

 Wydajniejsze backupy - Podczas ewentualnej przerwy w działaniu sieci zadanie tworzenia kopii zapasowej jest wznawiane dokładnie od miejsca, w którym zostało przerwane.


Więcej szczegółów pod linkiem: https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp20/article?p=103871.htm

---------------------------------------------------------------------

Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym serwisem w oparciu o procedurę aplikacyjną.

Zapraszam również do kontaktu

Mateusz Szyba
System Engineer - CASP Coordinator 

+48 607 440 016
mateusz.szyba@s4e.pl