Wdrożenia oparte na chmurze to wybór wielu organizacji, które chcą wprowadzić nowe aplikacje i usługi lub uaktualnić istniejące. Korzyści z wdrożenia w chmurze są dobrze znane i nie trzeba ich tutaj powtarzać. W wielu scenariuszach wdrażanie w chmurze nie eliminuje potrzeby posiadania wielu serwerów wirtualnych do dostarczania aplikacji i usług. Jeśli już, wdrożenie w chmurze oznacza, że ​​potencjalna baza użytkowników będzie większa niż wtedy, gdy aplikacje były hostowane w prywatnej infrastrukturze. Oznacza to, że potrzeba inteligentnego rozłożenia obciążenia obsługi użytkowników  na instancje serwera aplikacji nie zniknęła.

Systemy równoważenia obciążenia (tzw. load balancers) to sposób na upewnienie się, że przychodzące żądania dostępu są przydzielane do serwera, który jest w stanie je optymalnie obsłużyć. Migracja do chmury nie oznacza, że ​​moduły równoważenia obciążenia są przestarzałe. Dowodem na to jest fakt, że główni dostawcy chmury publicznej udostępniają usługi równoważenia obciążenia w chmurze. Amazon zapewnia AWS Elastic Load Balancer, a Microsoft zapewnia Azure Load Balancer.

Systemy równoważenia obciążenia dostawców usług w chmurze to podstawowe oferty, które nie zapewniają mocy i elastyczności wymaganej w przypadku nowoczesnych architektur aplikacji i modeli wdrażania. Kemp LoadMaster działa w chmurze i jest znacznie lepszą opcją. Jest zarówno potężniejszy, jak i tańszy od ofert dostawców usług chmurowych.

W tym artykule przyjrzę się opcjom równoważenia obciążenia AWS i porównam je z LoadMaster. Jeśli chcesz uzyskać podobne porównanie do usługi Azure Load Balancer firmy Microsoft, skontaktuj się ze mną i daj mi znać (kontakt na końcu artykułu).

Opcje równoważenia obciążenia AWS

AWS ma trzy opcje równoważenia obciążenia. Dwie są aktualne, a jedna jest obsługiwana tylko w starszej infrastrukturze. Trzy opcje AWS to:

 • Application Load Balancer - najlepiej nadaje się do równoważenia obciążenia ruchu HTTP / HHTPS. Zapewnia możliwość kierowania żądań w ramach nowoczesnego modelu wdrażania aplikacji przy użyciu maszyn wirtualnych, kontenerów i mikrousług współpracujących w celu dostarczania aplikacji lub usług. Działa w warstwie 7 i działa w instancjach Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

 • Network Load Balancer - równoważy ruch sieciowy w warstwie 4. Zapewnia równoważenie obciążenia oparte na protokołach w ruchu TCP, UDP i TLS w sieci. Połączenia są kierowane do celów w VPC. Miliony operacji na sekundę są obsługiwane przez AWS Network Load Balancer, a nagłe zmiany w ruchu mogą być obsługiwane bez przeciążenia load balancera.

 • Classic Load Balancer - zapewnia podstawowe równoważenie obciążenia dla aplikacji i usług wdrażanych z klasycznej infrastruktury Amazon EC-2 Cloud. Równoważy obciążenie protokołów warstwy 4 i warstwy 7, ale nie jest dostępny do równoważenia obciążenia nowych wdrożeń poza EC-2.

Równoważenie obciążenia przez Kemp w chmurze

Kemp LoadMaster jest dostępny w publicznych sklepach Marketplace dostawców usług chmurowych, a także jako wirtualny obraz Virtual LoadMaster (VLM) do użytku w przypadku budowania infrastruktury opartej na chmurze przy użyciu zasobów spoza opcji Marketplace. Dla kompletności wspomnę również, że wersje sprzętowe LoadMaster są dostępne do montażu w szafach stelażowych, jeśli wymaga tego Twój model wdrożenia. Niektóre urządzenia sprzętowe mają dedykowane komponenty przetwarzania SSL / TLS w celu przyspieszenia przetwarzania szyfrowania w scenariuszach odciążania SSL / TLS (tzw. offloading).

Używanie LoadMaster w chmurze zamiast natywnych systemów równoważenia obciążenia AWS (i Azure) przynosi wiele korzyści. Przykładowo:

 • Elastyczne opcje wdrażania - wdrażaj z Marketplace lub za pośrednictwem VLM wszędzie tam, gdzie systemy równoważenia obciążenia są najbardziej sensowne dla Twojej organizacji. W tym, we wdrożeniach w chmurze hybrydowej.

 • Lepsza wydajność - LoadMaster jest liderem na rynku pod względem wydajności. Dotyczy to również naszych instancji Cloud i VLM. LoadMaster może również przełączać treści w oparciu o typy danych, aby kierować przychodzące żądania do odpowiednich serwerów (takich jak na przykład dedykowane serwery strumieniowego przesyłania wideo).

 • Granularne algorytmy równoważenia obciążenia - LoadMaster obsługuje osiem wypróbowanych i przetestowanych algorytmów równoważenia obciążenia, które pozwalają na bardziej precyzyjne i ukierunkowane zarządzanie przychodzącymi żądaniami dostępu. Natywne moduły równoważenia obciążenia AWS obsługują tylko dwa algorytmy.

 • Lepsza kontrola stanu serwerów - monitorowanie serwerów docelowych w celu sprawdzenia, jak działają, jest podstawową częścią równoważenia obciążenia. LoadMaster ma pełne sprawdzanie warstwy 7, które można dostosować do dowolnego protokołu. AWS obsługuje tylko uzgadnianie warstwy 4 i proste sprawdzanie kodu stanu HHTP w warstwie 7.

 • Uwierzytelnianie - integruj i upraszczaj zaawansowane uwierzytelnianie i autoryzację dla aplikacji opartych na chmurze. Korzystaj z uwierzytelniania wieloskładnikowego i innych technik bezpiecznego logowania, które są obecnie niezbędne.

 • Zapora aplikacji sieci Web (WAF) - LoadMaster ma wiodący w branży WAF, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo aplikacji w warstwie 7. Jest to w pełni funkcjonalne rozwiązanie we wdrożeniach w chmurze.

 • Globalne równoważenie obciążenia serwera (GSLB) - kieruj ruch do geograficznie oddzielnych dostawców usług w chmurze w dowolnym miejscu na świecie, aby zapewnić odtwarzanie po awarii i obsłużyć wzrost ruchu spowodowany zmianami dostępu do stref czasowych.

 • Elastyczne opcje licencjonowania - LoadMaster działa taniej niż natywne oferty równoważenia obciążenia chmury (patrz poniżej).

 • Wiodąca na świecie pomoc techniczna - Kemp zapewnia najwyższej klasy opcje pomocy technicznej. Zapytania do pomocy technicznej są przydzielane pracownikowi pomocy technicznej, który następnie jest właścicielem tego zgłoszenia, dopóki nie zostanie zamknięte. Nie ma tutaj przekazywania zgłoszeń pomocy technicznej przez kolejne poziomy pomocy. Zespół wsparcia Kemp ma 99% poziom satysfakcji klientów!

Koszty Kemp w porównaniu z AWS w chmurze

Poniższe tabele przedstawiają koszty obu rodzajów systemów równoważenia obciążenia AWS, a także koszty wdrożenia LoadMaster w AWS. Oszczędności kosztów są ogromne. Dzięki LoadMaster otrzymujesz lepszy system równoważenia obciążenia za ułamek ceny.

Koszty modułu równoważenia obciążenia AWS Layer 4:

Koszty modułu równoważenia obciążenia AWS Layer 7:

Koszty równoważenia obciążenia AWS zaczynają się od wysokich stawek, a potem stają się astronomiczne! Ceny LoadMaster to inna historia:

Co? Gdzie jest haczyk? Nie ma żadnego. Dzięki LoadMaster za ułamek ceny otrzymujesz bardziej funkcjonalny i wydajny system równoważenia obciążenia z dedykowanym zespołem wsparcia technicznego.

Uwagi ze strony S4E, dystrybutora Kemp w Polsce

W Polsce, jak i w Europie, obowiązuje cennik w walucie euro. Powyższe przykłady są tylko dla zobrazowania skali kosztów i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Po wiążące wyceny zapraszamy do Autoryzowanych Partnerów Kemp. S4E dostarcza wyceny rozwiązań Kemp wyłącznie partnerom biznesowym, nie klientom końcowym.

Wypróbuj LoadMaster bezpłatnie i zobacz korzyści

Jeśli chcesz samemu wypróbować LoadMaster, odwiedź dedykowaną bezpłatną witrynę próbną  Free Load Balancer Trial

Jeśli chcesz porozmawiać z kimś z firmy Kemp o LoadMaster lub innych naszych rozwiązaniach, odwiedź naszą stronę Kontakt lub skontaktuj się ze mną.

Treść oryginalnego artykułu: https://kemptechnologies.com/blog/cloud-native-load-balancing-kemp-comparison/

Informacja o autorze artykułu:

Frank Yue

Frank Yue jest ewangelistą technologii w Kemp, który przekłada produkty i technologie na potrzeby i wartości biznesowe. Patrzy na rozwijający się krajobraz technologii i jego wpływ na architekturę IT i organizację. Frank pisze blogi i opracowania typu white paper oraz przemawia na konferencjach i wydarzeniach związanych z technologiami sieciowymi aplikacji. Ma ponad 25 lat doświadczenia w budowaniu sieci IT dużej skali i pracy z wysokowydajnymi technologiami aplikacyjnymi, w tym głęboką inspekcją pakietów, bezpieczeństwem sieci i dostarczaniem aplikacji. Kiedy nie rozmawia o technologii, Frank jest instruktorem nurkowania i aktorem drugoplanowym. Ukończył University of Pennsylvania i mieszka w Wilmington w Północnej Karolinie w USA.

.....................................................................................

Zapraszam do kontaktu

Marceli Matczak
Security / SDN Business Development Manager

+48 785 051 978
marceli.matczak@s4e.pl