Jednym z najtrudniejszych i najdroższych aspektów projektowania i wdrażania tradycyjnej infrastruktury jest niepewność planowania, ile zasobów będzie potrzebnych w całym cyklu życia rozwiązania.

Przewidywanie przyszłości jest trafione lub nietrafione, dlatego wiele firm znacząco nad przewiduje, aby uniknąć jeszcze gorszego scenariusza - braku zasobów, gdy są one potrzebne. Prowadzi to do nadmiernych wydatków na początkowy zakup i może skutkować nieefektywnością kosztową.

HCI wykorzystuje zintegrowane silniki prognozowania i rekomendacji, które pomagają wyeliminować zgadywanie. Klienci mogą po prostu dodać to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują. Skalowanie odbywa się w małych przyrostach, dzięki czemu wystarczy zakupić zasoby na przewidywalną przyszłość. Dodatkowo, ilość mocy obliczeniowej i pamięci masowej może być skalowane w różnych proporcjach lub niezależnie, gdy zapotrzebowanie na jeden rodzaj zasobów rośnie szybciej niż inne. Ponadto wydajność i pojemność skaluje się liniowo i przewidywalnie. , która automatycznie redystrybuuje dane w miarę dodawania nowych węzłów lub zasobów. Zapewnia to lepszą efektywność kosztową, pozwalając zespołom IT na optymalizację inwestycji.

Krótko mówiąc, HCI zapewnia elastyczność i skalowalność chmury w postaci infrastruktury w siedzibie firmy, umożliwiając niezakłócone skalowanie i rozbudowy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Optymalizacja wydajności

Spójna i przewidywalna wydajność jest kluczem do wspierania krytycznych dla biznesu baz danych i aplikacji. Jest to szczególnie ważne w dynamicznych środowiskach, gdzie dane stale rosną, a biznes wymaga ciągłej dostępności.

Jedną z istotnych zalet HCI jest to, że gdy do środowiska dodawane są kolejne zasoby obliczeniowe i pamięci dyskowa, wydajność pamięci dyskowej rośnie liniowo wraz z jej pojemnością. W rezultacie aplikacje będą stale obserwować wysoką wydajność w miarę ich rozwoju i rozbudowy. W tym miejscu pojawia się mechanizm „data locality„ . W momecie zapisu danych przez aplikacje, jedna ich kopia jest przechowywana na tym samym węźle co aplikacja, dzięki czemu można je pobrać bez konieczności korzystania z sieci. Zapewnia to nie tylko najniższe możliwe opóźnienia, ale także zapobiega przeciążeniu sieci nawet w bardzo dużych środowiskach. Lokalizacja danych i zintegrowane przetwarzanie pamięci masowej umożliwiają również HCI maksymalne wykorzystanie najnowszych innowacji sprzętowych w zakresie pamięci masowej, m.in. NVMe , SSD oraz tradycyjnych dysków obrotowych. 

Zapraszam do kontaktu 
Kamil Mazurek 
Nutanix Business Developer Manager
Kamil.Mazurek@s4e.pl
+48 790 357 305