Nikt nie kwestionuje potrzeby stosowania solidnych rozwiązań dla zapewnienia ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii (BCDR) w celu wsparcia krytycznych aplikacji biznesowych.

Jednakże, wszystkie firmy stoją w obliczu konkurujących ze sobą priorytetów. Czy budżet powinien zostać przeznaczony na nową infrastrukturę wirtualnych desktopów (VDI), aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie wsparcia pracowników zdalnych? Czy powinien zostać wykorzystany do wdrożenia polisy ubezpieczeniowej na wypadek katastrofy, ransomware lub przestoju?

HCI zapoczątkowało nowy model BCDR, umożliwiając uruchamianie aplikacji i obciążeń na jednej platformie, która obejmuje całe przedsiębiorstwo, zapewniając jednocześnie niezrównaną dostępność i wydajność. Pojedyncza platforma, która obejmuje całe przedsiębiorstwo, zapewnia jednocześnie niezrównaną dostępność, wydajność oraz prostotę. Poprzez ujednolicenie infrastruktury w jedną strukturę danych i jednej płaszczyzny zarządzania, firmy mogą uruchamiać i chronić swoje aplikacje w dowolnej skali, korzystając z wielu warstw zintegrowanej ochrony, niezależnie od lokalizacji.

Architektura HCI rozdziela usługi infrastrukturalne na każdy węzeł w klastrze i wykorzystuje algorytmy obliczeń rozproszonych, aby utrzymać usługi zawsze w gotowości do pracy. Klastry są chronione przed awariami dysków, węzłów i szaf dzięki zautomatyzowanym algorytmom samoleczenia, które odbudowują dane z replik inteligentnie rozmieszczonych w klastrze.

Ponadto dane są stale monitorowane i sprawdzane pod kątem spójności, a administratorzy mogą wybrać liczbę jednoczesnych awarii, przed którymi będą chronieni, w zależności od obciążenia. Jeśli dojdzie do awarii, maszyny wirtualne można uruchomić w innych centrach danych lub nawet w chmurze publicznej, wykorzystując replikację na poziomie maszyn wirtualnych ze spójnością aplikacji i automatyzacją runbooków w celu szybkiego i łatwego odtworzenia. Aby spełnić wymagania dotyczące zgodności z przepisami oraz  ochronić się przed atakami ransomware,  platforma inetgruje się z czołowymi technologiami do  tworzenia kopii zapasowych.

Jedna skonsolidowana platforma dla wszystkich obciążeń

Przedsiębiorstwa na całym świecie zmagają się z różnorodnymi aplikacjami i obciążeniami, które działają w wielu różnych środowiskach. W tradycyjnym środowisku trójwarstwowym, aplikacje tworzą unikalne wymagania, które często powodują konieczność tworzenia dedykowanych silosów infrastruktury, które są zoptymalizowane do rozwiązywania konkretnych problemów.

Na przykład, jeśli Twoja organizacja wdraża VDI, jest to prawdopodobnie wdrożone na dedykowanej infrastrukturze aby zapobiec problemom takim jak bardzo duże obciążenie w godzinach rozpoczęcia pracy przez użytkowników czy operacje rekompilacji negatywnie wpływają na obciążenia baz danych. Podobnie, biura zdalne często mają znacznie inne wymagania dotyczące infrastruktury niż centrum danych. Obciążenia chmurowe tworzone we własnym zakresie są często wdrażane do chmury w celu optymalizacji pod kątem elastyczności i prostoty wdrożenia. Takich przykładów jest znacznie więcej.

Dzięki HCI możesz uruchomić wszystkie swoje obciążenia na jednej platformie, maksymalizując wydajność, efektywność zasobów i koszty. Umożliwia to efektywne działanie wielu obciążeń o bardzo różnych wymaganiach na tej samej platformie infrastrukturalnej. Pojedyncza, zunifikowana platforma umożliwia harmonijne zarządzanie wszystkimi obciążeniami w całym stosie infrastruktury. HCI zapewnia również proste, skalowalne i inteligentne rozwiązanie pamięci masowej definiowanej programowo, konsolidujące pamięć plikową, obiektową oraz  blokową wszystko w ramach tej samej platformy.

W rezultacie, gdy zespoły IT stają się bardziej proaktywne, a mniej reaktywne, mogą pracować inteligentniej i poświęcić więcej czasu na wartościowe projekty które posuwają firmę do przodu.

Zapraszam do kontaktu 

Kamil Mazurek 
Nutanix Business Developer Manager
kamil.Mazurek@s4e.pl
+48 790 357 305