Nowe wymagania wymuszające modernizację systemu backupu

 • Zalecenia NIST
 • Nowe regulacje m.in. NIS2, DORA
  • Wykrywanie zagrożeń
  • Reagowanie i przywracanie sprawności
  • Polityki i procedury tworzenia kopii zapasowych oraz metody i procedury przywracania i odzyskiwania danych
 • Wzrost zagrożeń związanych z atakami cybernetycznymi
  • Gotowość na odtwarzanie całych środowisk produkcyjnych – minimalizacja czasów odtwarzania całego środowiska po ataku cybernetycznym (lub fizycznym)
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2023
  • Plan ewakuacji do chmury, który muszą w swoim planie ochrony uwzględnić podmioty infrastruktury krytycznej

TOTAL RESILIENCEPrawdziwa cyberodporność zaczyna się przed atakiem – I nigdy się nie kończy

Architektura Commvault Zero Trust zgodna z NIST

RISK ANALYSIS Wyszukiwanie, klasyfikacja i ochrona poufnych danych

Zabezpiecz poufne dane i zarządzaj nimi, aby pomóc zadbać o zgodność z przepisami

Szybkie reagowanie na zdarzenia związane z bezpieczeństwem — przed zaszyfrowaniem, wyciekiem lub eksfiltracją danych

Zidentyfikuj i usuń ROT danych w celu obniżenia kosztów

THREATWISE CYBER DECEPTION Wczesne ostrzeganie o zagrożeniach dzięki cyberdecepcji

Inteligentne wabiki, które naśladują i zachowują się jak prawdziwe systemy

Precyzyjne alerty umożliwiające wczesne wykrywanie zagrożeń, bez fałszywych alarmów i zmęczenia alertami

Solidna integracja z krytycznymi narzędziami bezpieczeństwa i środowiskami kopii zapasowych

Proste dostarczanie SaaS z elastyczną, lekką architekturą i szybką skalowalnością

SECURITY IQ Szczegółowe informacje o zagrożeniach i rekomendacje w czasie rzeczywistym

Ocena i stale ulepszany poziom bezpieczeństwa kopii zapasowych

Wgląd w czasie rzeczywistym w krytyczne zdarzenia, nietypowe działania i luki w zabezpieczeniach

Świadome decyzje dotyczące odzyskiwania danych, aby przekroczyć cele SLA

ANOMALY DETECTION Wykrywanie zagrożeń i nietypowej aktywności

Identyfikacja zagrożeń w kopiach zapasowych, tak by odzyskiwać tylko czyste dane

Szczegółowe informacje, które mogą pomóc w prowadzeniu działań informacyjnych

Ulepszone scenariusze odzyskiwania, ograniczając procesy po odzyskaniu i wielokrotne próby przywracania

IMMUTABLE BACKUP DATA STORAGE AND RECOVERY TARGETS Ochrona danych we wszystkich systemach, bez względu na to, gdzie się znajdują

Oddzielona warstwa sterowania od warstwy danych i od lokalizacji składowania kopii

Szybkie odzyskiwanie danych z dowolnego miejsca do dowolnego miejsca

Zarządzanie danymi dowolnej generacji, aby przygotować się na przyszłość i odblokować wdrażanie chmury

Warstwy wykrywania anomalii

Zapraszam do kontaktu!

Dominika Górska
Commvault Business Development Manager
dominika.gorska@s4e.pl
+48 785 552 667