Art. 10 Wykrywanie DORA - Commvault

 • Framework AAA
 • Rozbudowany RBAC z MFA
 • Mechanizmy wykrywania ransomware
 • Threat analysis
 • Threatwise
 • Integracja z systemami SIEM

Art. 11 Reagowanie i przywracanie sprawności DORA - Commvault

 • Framework AAA
 • Rozbudowany mechanizm raportowania
 • Zaawansowane mechanizmy integracji z systemami do logowania zdarzeń
 • Automatyzacja odtwarzania dzięki API i Workflow

Art. 12 Polityki i procedury tworzenia kopii zapasowych oraz metody i procedury przywracania i odzyskiwania danych DORA - Commvault

 • Pojedynczy punkt zarządzania
 • Szerokie spektrum wspieranych aplikacji
 • Zaawansowane mechanizmy izolacji danych (Air-gap / WORM)
 • Szybkie przywracanie danych dzięki kopiom migawkowym oraz wykorzystaniu macierzy All-Flash.

Strategia wyjścia

Wymagania:
Zdolność do posiadania strategii wyjścia w warunkach skrajnych, która umożliwia kontynuowanie usług ICT w przypadku zakłóceń ze strony osób trzecich Możliwość migracji do innego zewnętrznego dostawcy usług teleinformatycznych lub zmiany na rozwiązania wewnętrzne zgodne ze złożonością świadczonej usługi. W jaki sposób Commvault wspiera spełnienie wymagania?
Możliwość konwersji między systemami, chmurą i hiperwizorami Umożliwia migracje systemów I danych między chmurami i środowiskiem lokalnym Szybkie odzyskiwanie na dużą skalę dzięki Commvault CloudBurst

Wpływ macierzy all-flash na strategie backupu

OD D2D2T DO F2FTX

 • Tradycyjne macierze produkcyjne oparte o dyski talerzowe zostały w większości zastąpione macierzami all-flash lub taka wymiana jest planowana w przyszłości.
 • Gwałtowny wzrost ilości danych oraz zagrożenia ransomware powodują, że klasyczne podejście do backupu oparte o dyski talerzowe nie spełnia oczekiwanych czasów RTO.
 • Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X) otwiera przed nami nowe możliwości.

Nowe możliwości

CIĄGŁOŚĆ OPERACJI Z SZYBKOŚCIĄ FLASH

 • Możliwość eliminacji konieczności odtwarzania maszyn wirtualnych w przypadku wykorzystania Commvault Auto Recovery / Disaster Recovery
 • Możliwość uruchomienia maszyn bezpośrednio z macierzy backupowej z wydajnością zbliżoną do produkcyjnej
 • Regularne i częste testy Disaster Recovery
 • Spełnienie wymagań SLA oraz rozbudowa funkcjonalności w obszarach DEV / TEST

Bezpieczne odtwarzanie - Threat scan

BACKUP WOLNY OD MALLWARE

 • Odtwarzanie po ataku ransomware wymaga innego podejścia niż klasyczne disaster recovery
 • Skanowanie backupów pod kątem złośliwego oprogramowania skraca czas odtwarzania – eliminuje konieczność dodatkowego skanowania po odtworzeniu
 • Wiele algorytmów skanowania
  • File extraction – bada nagłówki binarne typu pliku
  • File entropy – badanie entropii (zmian) pomiędzy wersjami plików
  • SIM hash – porównywanie sum kontrolnych (hash) plików
  • Signature based – algorytm oparty o wbudowany silnik skanujący firmy Avira

Bezpieczne odtwarzanie - Threat scan ELASTYCZNA ARCHITEKTURA

Bezpieczne skanowanie

 • Pliki są usuwane bezpośrednio po przeprocesowaniu przez silnik skanujący Threat Scan

Możliwość izolacji

 • Threat scan może być zintegrowany z wyizolowanym środowiskiem (Air-Gap Protect/ Clean Room), ale również może być wdrożony dla środowiska produkcyjnego
 • Izolacje zapewniają mechanizmy topologii i tunelowania Commvault®

Automatyzacja planu odtworzenia z weryfikacją danych Planowanie “czystego” miejsca odzyskiwania z kopiami danych, obliczeniami i głęboką analizą zawartości

Chmura publiczna jako ostatnia linia obrony NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 2023

 • Wojna w Ukrainie pokazała że informatyczne zasoby IK stały się celem ataków
 • Publiczna chmura obliczeniowa pozwala na geograficzne odseparowanie zasobów IK
 • Natywna deduplikacja Commvault połączona z możliwościami replikacji tylko unikalnych bloków pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni chmurowej
 • Brak konieczności uruchamiania w chmurze kosztownych appliance w celu replikacji danych

Commvault AirGap - ostatnia linia ochrony danych

Gotowość na chmurę: przypadki użycia

Prostota ochrony danych w on-prem i chmurze

 • Jedno narzędzie do zarządzania
 • Usprawnione, zintegrowane, bezpieczne migracje
 • Przenoszenie starszych danych kopii zapasowej do chmury
 • Przejrzyste raporty, łatwe do udostępnienia
 • Znajdowanie i usuwaniw zagrożenia związanych z krytycznymi i wrażliwymi danymi w on-prem i w chmurze

Unikalna elastyczność konwersji i replikacji

Jedna platforma. Wszystkie systemy. Jedna konsola.

Zapraszam do kontaktu!

Dominika Górska
Commvault Business Development Manager
dominika.gorska@s4e.pl
+48 785 552 667