Ogłoszenie wyników za pierwsze półrocze 2007

numer     11/2007
data dodania     2007-09-17 08:00:56

 

Zarząd S4E S.A. podaje wyniki Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2007:

Przychody ze sprzedaży: 12 329 000 zł. (w analogicznym okresie roku poprzedniego: 7 975 000 zł.); wzrost o 54,6%;
Zysk brutto na sprzedaży: 1 603 000 zł. (w analogicznym okresie roku poprzedniego: 913 000 zł.); wzrost o 75,6%;
Zysk na działalności operacyjnej: 807 000 zł. (w analogicznym okresie roku poprzedniego: 2 000 zł.);
Zysk netto: 688 000 zł. (w analogicznym okresie roku poprzedniego: 1 000 zł.);
Pełne Sprawozdanie Finansowe w załączeniu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu