Zmiany w Radzie Nadzorczej S4E

numer     12/2007
data dodania     2007-10-12 15:13:12

Zarząd S4E S.A. informuje, iż z dniem 11.10.2007r., stosownie do §15 ust. 2 Statutu Spółki, MCI Management, większościowy udziałowiec S4E, odwołał ze składu Rady Nadzorczej S4E Pana Tomasza Czechowicza i powołał do składu Rady Nadzorczej S4E Pana Andrzeja Sobola.

Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu