Załącznik do raportu nr 9

numer     10/2007
data dodania     2007-09-17 07:58:02

 

W związku z problemami technicznymi z zamieszczeniem w systemie EBI załącznika do raportu nr 9 Zarząd S4E SA informuje, że w/w załącznik został rownież opublikowany na stronie www Emitetnta: www.s4e.pl -> Relacje Inwestorskie -> Dokument Informacyjny.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu