Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Emitenta, w dniu 6 czerwca 2012 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołani zostali:

1) Na mocy uprawnienia wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołany został Pan Roman Pudełko,
2) Na mocy uprawnienia wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołani zostali: Pan Paweł Łazuchiewicz, Pan Tomasz Pasiewicz i Pan Michał Skruch,
3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 6.06.2012 r. na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołało Pana Tadeusza Jana Kudłę.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych