Powołanie Zarządu S4E S.A. na kolejną kadencję

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę nr 07/06/2012 w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

 

Rada Nadzorcza Spółki na mocy podjętej uchwały powołała w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji:

  • Pana Janusza Makowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Panią Katarzynę Mamoń na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych,
  • Pana Pawła Piętkę na stanowisko Członka Zarządu d.s. handlowych.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych