Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2012 roku

Zarząd Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2012 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych