Raport za II kwartał 2010 roku (korekta raportu 13/2010)

W związku z korektą raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawną treść raportu.
Zmiany dotyczyły zwiększenia zobowiązań krótkoterminowych Spółki o nieodnotowywaną w innych pozycjach (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO) wartość rezerw na zobowiązania.
Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 S4E S.A. Raport II kwartał 2010 roku korekta.pdf