Raport kwartalny

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za II kwartał 2010 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 S4E S.A. Raport II kwartał 2010 roku.pdf (rozmiar: 1130 kB)