Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo od Pana Pawła Jarosza, członka Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy którego z dniem 4 października 2010 roku złożył on rezygnację z pełnionej przez siebie w Radzie Nadzorczej Emitenta funkcji.
Rezygnacja Pana Pawła Jarosza wynikała z przyczyn osobistych.

 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds Finansowych