Zawarcie istotnej umowy z firmą Hewlett-Packard Europe B.V.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 13 października 2010 Emitent otrzymał podpisaną przez firmę Hewlett-Packard Europe B.V. umowę („HP Partner Agreement”).
Umowa ta oznacza dla Emitenta poszerzenie portfolio produktowego o markowe rozwiązania klasy enterprise oferowane przez firmę Hewlett-Packard, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku IT.

W opinii Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki zarówno w 2010 roku, jak i w kolejnych latach. Ponadto zawarcie umowy z Hewlett-Packard zwiększy rozpoznawalność marki Emitenta i powinno przyczynić się do pozyskiwania kolejnych partnerów i klientów w przyszłości.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych