Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D

numer     6/2007
data dodania     2007-08-29 11:32:04

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 28.08.2007 roku na podstawie Uchwały Nr 665/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D został wyznaczony na 30 sierpnia 2007 roku.

Akcje serii A, B i D będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „S4E” i oznaczeniem „S4E”.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym
Systemie Obrotu” § 3 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu