Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

 

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu z firmą WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. (dalej: „AD”) umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Zawarta umowa obejmuje m.in.:

- przygotowanie przez AD pełni dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii E Spółki (związanej z programem motywacyjnym Emitenta),
- doradztwa w zakresie przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii E Spółki,
- przygotowania pełni dokumentacji na potrzeby KNF, KDPW i GPW, związanych z dematerializacją oraz wprowadzeniem akcji serii E Spółki do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect.

 


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych