Zarząd S4E S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów okresowych będzie się odbywało w następujących terminach: 1.RAPORTY OKRESOWE KWARTALNE: – raport za IV kwartał 2015 r. – 12/02/2016; – raport za I kwartał 2016 r. – 12/05/2016; – raport za II kwartał 2016 r. – 12/08/2016; – raport za III kwartał 2016 r. – 14/11/2016. 2. RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2015 r. – 30/06/2016. Ewentualne zmiany dat przekazania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu