Zarząd spółki S4E S.A. informuje, że w dniu 01 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 01 lutego 2016 r. na funkcję Członka Zarządu Pana Arkadiusza Możdżenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Arkadiusza Możdżenia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu