Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały nr 02/12/2015 zdecydowała o odwołaniu z dniem 14 grudnia 2015 roku Pana Rafała Gutkowskiego z funkcji Członka Zarządu S4E S.A. w Krakowie.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu