Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w rb 19/2017 z dnia 23.11.2017 roku błędnie podany został ostateczny termin spłaty sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym. Prawidłowa data to 22 grudnia 2017 roku.