Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą – Invest Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawartego porozumienia umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zostaje rozwiązana z dniem 31 grudnia 2017 roku.