Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 31 grudnia 2019 roku oraz treść projektów uchwał.

 

34778038_S4E_projekty_uchwal_na_NWZ_zwolane_na_31_12_2019

34778038_S4E_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_31_12_2019