Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12.08.2019 roku na wniosek Spółki została rozwiązana umowa kredytowa z Alior Bankiem S.A. ("Bank") zawarta w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016) i aneksowana w dniu 13 czerwca 2017 roku (rb ESPI nr 6/2017), w dniu 27 listopada 2017 roku (rb ESPI nr 19/2017), w dniu 21 grudnia 2017 roku (rb ESPI nr 21/2017), w dniu 2 stycznia 2018 roku (rb ESPI nr 1/2018) oraz w dniu 29 stycznia 2019 roku (rb ESPI nr 1/2019). Całkowita wartość kredytu została uregulowana zgodnie z umową.

Rozwiązanie umowy ma związek z optymalizacją kosztów oraz uporządkowaniem struktury finansowania Spółki.