Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku ze zmianą siedziby Spółki. Obecna siedziba Spółki to Warszawa.

 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO