Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 27 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ S4E na 27 czerwca 2019 r

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ S4E zwołanym na 27 czerwca 2019 r

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ zwołane na 27 czerwca 2019 r

Projekty uchwał na ZWZ S4E zwołane na 27 czerwca 2019 r

Sprawozdanie z działalności RN S4E w 2018