Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku pan Romana Durka został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu, na okres kadencji Zarządu trwającej ww. dniu powołania.

 

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o nowo powołanym członku Zarządu zostały opublikowane rb 17/2018 w dniu 30 listopada 2018 r. w związku z powołaniem ww. osoby do Rady Nadzorczej Emitenta i pozostają aktualne.