Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje o zawarciu umowy z firmą Infoblox – światowym liderem rozwiązań zarządzania adresacją w sieciach IP (DNS, DHCP, IPAM). Infoblox jest rozpoznawalnym przez Gartnera liderem rynku w obszarze zarządzania i ochrony krytycznych dla działania sieci usług IP. Rozwiązania firmy Infoblox pozycjonowane są do średnich oraz dużych przedsiębiorstw, gdzie lawinowo wzrasta liczba podłączanych do sieci urządzeń.

Rozwiązania Infoblox pozwolą spółce S4E na rozszerzenie oferty o obszary wspierające działanie sieci IP klientów, ale również wzmocnią pozycję w zakresie kompleksowej oferty bezpieczeństwa. Oferta S4E pozwoli na budowanie przez partnerów kompletnych środowisk IT, gotowych na wyzwania związane z wprowadzeniem np. protokołu IPv6 czy Internet of Things (IoT).
Emitent postrzega zawartą umowę za znaczącą ze względu na jej istotny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta, dzięki współpracy z Infoblox, Spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio swoich dostawców o lidera rynku tej klasy rozwiązań. Podpisana umowa wpłynęła do siedziby Spółki dnia 17 lutego 2016 r.
PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu