Zarząd spółki S4E S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa o współpracy z firmą ML Systems S.A. Na mocy zawartej umowy Spółka będzie rozwijać kanał sprzedaży produktów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o fotowoltaikę.

Tym samym Emitent, w ramach inicjatywy Energy Solutions poszerzy swoją ofertę dystrybucyjną o produkty pozwalające zwiększyć sprawność energetyczną budynków oraz budowę farm fotowoltaicznych. Produkty łączą się z rozwiązaniami posiadanymi obecnie w portfolio tworząc kompleksową ofertę „Zielonego Data Center”.
Firma ML Systems S.A. to Polski producent przeziernych paneli fotowoltaicznych. Firma rozpoczynała swoją działalność w 2007 roku od automatyki budowlanej oraz instalacji elektrycznych. Dziś ML Systems S.A. posiada swoje centrum badawcze, szereg patentów oraz świeżo otwartą linię produkcyjną w Jasionce pod Rzeszowem.
S4E S.A. oraz ML Systems S.A. podjęły współpracę mającą na celu rozwój kanału sprzedaży oraz edukacji klientów oraz partnerów z zakresu energii odnawialnej. Dzięki wiedzy S4E S.A. na temat Polskiego rynku IT udało się wykreować szereg projektów sprzedażowych, na bazie których spółki przygotowały zakres współpracy. Wspólnie tworzymy innowacyjne produkty, które dzięki wiedzy obu firm uzupełniać będą działanie miast XXI w. oraz budowanych data center.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszła współpraca będzie zależeć od liczby oraz wartości wdrożonych programów szkoleń przez Spółkę, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na potencjał wspólnie prowadzonych projektów oraz możliwości rozwoju kanału partnerskiego o nowe obszary działania.
PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu