Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 w dniu 5 stycznia 2016 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2015 miał zostać opublikowany w dniu 30 czerwca 2016 r.
Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2015 rok został ustalony na dzień 21 marca 2016 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu