Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 maja 2017 r. zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołała pana Piotra Żelakiewicza na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej S4E S.A.