Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za I kw. 2017 roku:

  • Przychody ze sprzedaży – 38.295 tys. zł
  • Zysk brutto ze sprzedaży – 3.829 tys. zł
  • EBITDA – 487 tys. zł
  • Zysk netto – 116 tys. zł
Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wynikiu to: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.
Raport kwartalny za I kw. 2017 r. zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2017 r. w systemie EBI.