Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2019 roku powołało na członków Rady Nadzorczej: Hannę Osetek - Pasquet (Przewodniczący), Dariusza Rafała Harbaty (Wiceprzewodniczący), Grzegorza Warzochę, Magdalenę Świątek, Laurent Mitais. Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 30 grudnia 2022 roku.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osób.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1