Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku powziął informacje, że:

 

- pan Marcin Sobka złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 10 maja 2019 r. o godz. 23.59, w związku z powołaniem do Zarządu Spółki,

 

- pan Roma Durka złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym, w związku z powołaniem do Zarządu Spółki.

 
 
 

Jednocześnie w dniu 9 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Jarosława Dariusza Dąbrowskiego oraz pana Piotra Żelakiewicza. Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 6 lipca 2021 roku.

 
 
 

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osób.