Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 10/2018 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.