Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 7/2019 oraz 13/2019 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

 

33577499_Formularz_osobowy_Piotr_Zelakiewicz-0