Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za II kwartał 2017 roku:
  • Przychody ze sprzedaży – 49.211 tys. zł
  • Zysk brutto ze sprzedaży – 4.287 tys. zł
  • EBITDA – 983 tys. zł
  • Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 643 tys. zł
  • Zysk netto – 41 tys. zł
Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe Spółki w II kwartał 2017 roku to: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2017 r. w systemie EBI.