Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za III kwartał 2017 roku:
Przychody ze sprzedaży – 68.414 tys. zł
Zysk brutto ze sprzedaży – 4.545 tys. zł
EBITDA – 802 tys. zł
Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 406 tys. zł
Strata netto – 390 tys. zł
Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe Spółki w III kwartał 2017 roku to: wysoka dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych, wzrost kosztów finansowych, przeniesienie ponad 6 mln zł przychodów ujętych początkowo w II kw. 2017 r., które są wynikiem korekty rap. za II kw. 2017 r. (rb ESPI 13/2017).
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2017 r. w systemie EBI.