Podstawa prawna:

 • Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
Pani Joanna Gawąd Stebnicka (osoba bliska – żona pana Bartosza Stebnickiego)

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 82.500
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 82.500
 • Udział głosów na tym WZA: 7,48%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,75%
IDB POLSKA SP. Z O.O. (podmiot zależny od pana Bartosza Stebnickiego)

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 70.000
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 70.000
 • Udział głosów na tym WZA: 6,34%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,03%
Pan Bartosz Stebnicki

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 80.000
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 80.000
 • Udział głosów na tym WZA: 7,25%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,61%
INGALIL HOLDINGS LIMITED

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 524.337
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 524.337
 • Udział głosów na tym WZA: 47,53%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,18%
Pan Roman Antoni Pudełko

 • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 346.429
 • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 346.429
 • Udział głosów na tym WZA: 31,40%
 • Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,94%