Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2016 r. Dotychczasowy termin 14 listopada 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 26 października 2016 r.

Podstawa prawna:

  • §6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu