Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 8 lipca 2014 roku, na godzinę 9.00 w Warszawie, Kancelaria Prawa Gospodarczego Skruch, Pleśniar-Kozłowska, Berger Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych