Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2019 roku.

 

33194481_Raport_S4E_Q1_2019-0