Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2019 roku.

 

33911008_RAPORT_2019_Q2-0